Samohodna platforma

Bravi Lui mini HD, 2016 godina, 500 kg, dimenziji korpe 110x70, razvlacuje se na 170x70, tezina podizanja 180 kg, radna visina 5 m, gel akumulator, 100 radna sata