• Potpisuje se ugovor o najmu uređaja. Za potpisivanje ugovora potrebno je predočiti identifikacioni document (ličnu kartu ili vozačku dozvolu).
 • Prilikom preuzimanja uređaja Zakupac i Zakupodavac pregledavaju uređaj i opremu, te isti testiraju kako bi se Zakupac uverio u ispravnost alata.
 • Alat se iznajmljuje na period od 24h. Prilikom preuzimanja važno je napomenuti rok najma kako bi se prema istome izradio ugovor i obračunao se zakup. Vikend se obračunava po dogovoru između Zakupca i Zakupodavca.
 • U slučaju da Zakupac prekrši dogovoreni termin dužan je obavestiti Zakupodavca, a Zakupodavac će obavestiti Zakupca o ceni dodatnog najma.
 • Zakupac je dužan pridržavati se uputa za korišćenje uređaja koje je dobio tokom preuzimanja uređaja od Zakupodavca.
 • Uređaj i opremu može koristiti samo u svrhu za koju je uređaj deklarisan.
 • Zakupac neće modifikovati uređaj.
 • U slučaju loma uređaja ili kvara Zakupac dužan je prestati raditi sa uređajem, te o kvaru obavjestit Zakupodavca.
 • Zakupac neće pokušati popravljati uređaj bez saglasnosti Zakupodavca.
 • U slučaju da je uređaj u kvaru zbog krive upotrebe ili upotrebe u svrhu u koju alat nije namenjen, Zakupac će snositi cenu popravke alata, a u slučaju da se alat ne može popraviti Zakupac će platiti nabavnu cenu alata.
 • U slučaju loma ili oštećenja opreme (svrdla, špicevi) Zakupac je dužan nadomestiti oštećenje ili lom nabavkom novog uređaja ili plaćanjem štete.
 • Uređaj i oprema se vraća u ispravnom stanju sa svom izdatom opremom.
 • Zakupac će pregledati alat zajedno sa Zakupodavcem.
 • Uređaj se vraća u stanju kakvom je preuzeto. U slučaju da je alat vraćen u neurednom stanju, Zakupodavac ima pravo naplatit cenu čišćenja uređaja.
 • Zakupac plaća najamninu unapred prema ugovoru o najmu koji je potpisan prilikom preuzimanja uređaja.